CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC MỚI - TOEIC RE-DESIGNED (20/02/2013 08:49:29)

Cấu trúc trong bài thi TOEIC redesigned

Đề TOEIC mới. Bạn đã biết chưa?

Nghe hiểu
100 câu hỏi - 45 phút
Điểm: 5 – 495
Đọc hiểu
100 câu hỏi - 75 phút
Điểm: 5 - 495
Tổng
200 câu hỏi - 2 tiếng
Điểm: 10 - 990
Nghe hiểu
Phần 1
Trả lời theo ảnh
10 câu
Phần 2
Hỏi – Đáp
30 câu
Phần 3
Hội thoại ngắn
30 câu
(10 đoạn hội thoại – mỗi đoạn 3 câu hỏi)
Phần 4
Bài phát biểu ngắn
30 câu
(10 đoạn – mỗi đoạn 3 câu hỏi)
Đọc hiểu
Phần 5
Hoàn thành câu
40 câu
Phần 6
Điền từ
12 câu
Phần 7
Đọc hiểu
48 câu
28 câu cho đoạn đọc hiểu đơn
(từ 7-10 đoạn, mỗi đoạn 2-5 câu)
20 câu cho đoạn đọc hiểu kép
(có 4 cặp đoạn văn – mỗi cặp 5 câu hỏi)
Thí sinh trả lời bằng cách sử dụng bút chì tô vào các lựa chọn (A), (B), (C) hoặc (D) vào phiếu trả lời.